Proposition från Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Bahrain Prop. 2013/14:12

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Bahrain om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll. Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
____________________________________________________________

Riksdagen fattade den 27 november 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.