Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Prop. 2013/14:22

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i skatteförfarandelagen avseende kassaregister. Ändringarna föreslås för att förtydliga undantaget från kravet på certifierat kassaregister när försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort bara sker i obetydlig omfattning. Lagen föreslås träda i kraft den 2 januari 2014. Vidare föreslås en ändring i övergångsbestämmelserna till skatteförfarandelagen som innebär att förtydligandet avseende obetydlig omfattning även ska gälla för kontroller enligt lagen om kassaregister m.m. som påbörjats före utgången av 2011.
____________________________________________________________

Riksdagen fattade den 5 december 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...