Proposition från Finansdepartementet

Nytt regelverk om upphandling Prop. 2015/16:195

Publicerad

Ladda ner:

Propositionen innehåller bland annat förslag om tydligare regler om miljö-, arbetsrättsliga- och sociala hänsyn. Vidare medger propositionen större flexibilitet för upphandlande myndigheter och enheter och sätter innovation i fokus. Propositionen innehåller också bestämmelser om undantag för intern upphandling mellan myndigheter, bestämmelser om reserverad upphandling, samt förändringar i syfte att främja små- och medelstora företags deltagande i upphandlingar.