En lag om upphandling av koncessioner ID-nummer: SOU 2014:69

Ladda ner:

Genomförandeutredningen (S 2012:09), överlämnar sitt slutbetänkande En lag om upphandling av koncessioner, SOU 2014:69 till Socialdepartemetet.