Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal SOU 2015:78

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal överlämnade den 1 september 2015 sitt delbetänkande ”Upphandling och villkor enligt kollektivavtal" till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de nya kommande upphandlingslagarna och lämna förslag på hur sådana bestämmelser ska utformas. Utredningen föreslår bland annat att upphandlande myndigheter ska kräva att arbete som utförs i offentlig upphandling ska utföras med skäliga anställningsvillkor. Förslaget innebär att upphandlande myndigheter ska ange lön, semester och arbetstid som villkor i kontrakt i offentlig upphandling.