Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal Dir. 2014:162

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de tre nya kommande upphandlingslagarna om offentlig upphandling, upphandling inom försörjningssektorerna och upphandling av koncessioner. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2015.

Lagstiftningskedjan