Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal Dir. 2015:90

Publicerad

Ladda ner:

Genom kommittédirektiven Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (dir. 2014:162) gavs en särskild utredare i uppdrag att analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de tre nya kommande upphandlingslagarna om offentlig upphandling, upphandling inom försörjningssektorerna och upphandling av koncessioner. Regeringen har nu, som aviserades redan i det ursprungliga uppdraget, beslutat tilläggsdirektiv till utredningen. Uppdraget enligt tilläggsdirektiven ska redovisas senast den 1 mars 2016. Det ursprungliga uppdraget ska dock fortfarande redovisas senast den 1 september 2015.

Lagstiftningskedjan

Laddar...