Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse SOU 2016:15

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal överlämnade den 1 mars 2016 sitt betänkande " Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse" till regeringen. Utredningen har haft uppdrag att dels utreda förutsättningarna för en svensk ratifikation av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 94, dels göra en internationell jämförelse av användningen av sociala villkor vid offentlig upphandling. Betänkande består därför av två delar. I den första delen analyseras förutsättningarna för Sverige att ratificera ILO:s konvention nr 94. I den andra delen görs den internationella jämförelsen.

Laddar...