Kompletterande bestämmelser om upphandling

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås bestämmelser som kompletterar förslagen i lagrådsremissen Nytt regelverk om upphandling som beslutades av regeringen den 4 juni 2015.