Höständringsbudget för 2017 Prop. 2017/18:2

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2017.