Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:112

Publicerad

Propositionen innehåller förslag till anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning.

Ladda ner:

En ny lag om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador föreslås. Den nya lagen bidrar till
öppenhet och förutsebarhet i verksamheten.

Det föreslås också anpassningar till EU:s dataskyddsförordning av registerlagarna för Arbetsförmedlingen, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

I den arbetsmarknadspolitiska verksamheten föreslås även en förlängd
gallringstid från två till tre år i syfte att underlätta återinträde i arbetsmarknadspolitiska program. Ändringen innebär att personuppgifter ska gallras så fort de inte längre behövs i verksamheten, dock senast efter tre år.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...