Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Lag om försäkringsmedicinska utredningar Prop. 2017/18:224

Publicerad

Regeringen lämnar förslag som ska hålla samman lagstiftningen om försäkringsmedicinska utredningar. Förslagen ska stärka de försäkrades integritet och säkerhet.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att landstingen ska erbjuda Försäkringskassan försäkringsmedicinska utredningar. Utredningarna ska inte innebära någon hälso- och sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.

Läkare och sjukvårdspersonal utreder

Vid försäkringsmedicinska utredningar ska man tillämpa patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Det är legitimerad läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som ska utreda.

Utlåtande till Försäkringskassan

Iakttagelser och bedömningar av den försäkrades funktions- och aktivitetsförmåga ska sammanställas i ett skriftligt utlåtande till Försäkringskassan.

Landsting får sluta avtal med exempelvis ett annat landsting om att utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt den föreslagna lagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...