Proposition från Försvarsdepartementet

Inrättande av försvarsgrensstaber Prop. 2018/19:18

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta organisationsenheter i form av en arméstab, en marinstab och en flygstab i Försvarsmakten samt lokalisera dessa till Enköping, Haninge/Muskö respektive Uppsala.

Ladda ner:

I budgetunderlaget för 2019 (Fö2018/00323/MFI) begärde Försvars-makten om att få att inrätta försvarsgrensstaber med lokalisering till Enköping (armén), Haninge/Muskö (marinen) och Uppsala (flygvapnet).