Proposition från Socialdepartementet

Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen Prop. 2019/20:26

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) har lämnat Europeiska unionen (EU). Ändringarna ska tillämpas om Förenade kungariket lämnar EU utan att ett utträdesavtal har trätt i kraft.

Ladda ner:

Sex månaders förlängning för trygghetsförmåner och vård

Regeringen föreslår att riksdagen förlänger rätten till vissa svenska sociala trygghetsförmåner i Förenade kungariket. Rätten ska finnas kvar fram till sex månader efter det att Förenade kungariket har lämnat EU.

Regeringen föreslår också att möjligheten till ersättning för viss vård – som har uppkommit i Förenade kungariket – förlängs med sex månader.

Förslaget innebär att de bestämmelser som i dag möjliggör utbetalning av nämnda förmåner förlängs till utgången av 2019.

Undantag gäller för vissa

Regeringen föreslår även att bestämmelserna om fortsatt tillämpning av de EU-rättsliga principerna om likställande av förmåner m.m. och sammanläggning av intjänade försäkringsperioder m.m. inte ska gälla för dem som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur unionen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit

    Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) ska lämna den Europeiska unionen (EU). Parterna har förhandlat fram ett avtal om utträde. Det brittiska parlamentet har dock inte godkänt avtalet. Risken finns att Förenade kungariket lämnar EU utan godkänt avtal. Meningen med regeringens proposition är att ge enskilda tid till omställning och möjlighet att fatta väl avvägda beslut om sin situation.