Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Några frågor om straff för marknadsmissbruk Prop. 2019/20:45

Publicerad

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, dels i fråga om vilka finansiella instrument som omfattas av lagen, dels i fråga om en utvidgning av insiderbrottet till att omfatta vissa ytterligare fall av råd och uppmaningar.

Ladda ner:

Lagändringarna föreslås för att den svenska lagstiftningen
bättre ska överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Några frågor om straff för marknadsmissbruk

    Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, dels i fråga om vilka finansiella instrument som omfattas av lagen, dels i fråga om en utvidgning av insiderbrottet till att omfatta vissa ytterligare fall av råd och uppmaningar.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Några frågor om straff för marknadsmissbruk

    Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, dels i fråga om vilka finansiella instrument som omfattas av lagen, dels i fråga om en utvidgning av insiderbrottet till att omfatta vissa ytterligare fall av råd och uppmaningar.

Proposition (1 st)

  • Några frågor om straff för marknadsmissbruk

    Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, dels i fråga om vilka finansiella instrument som omfattas av lagen, dels i fråga om en utvidgning av insiderbrottet till att omfatta vissa ytterligare fall av råd och uppmaningar.

Riksdagsbeslut (1)

Laddar...