Proposition från Finansdepartementet

Höständringsbudget för 2020 Prop. 2020/21:2

Publicerad

Propositionen innehåller förslag till ändringar av statens utgifter för budgetåret 2020.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut