Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Kulturdepartementet

En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Prop. 2020/21:64

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen att en ny lag införs om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna. Syftet med konsultationer är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

Ladda ner:

Förslaget innebär att regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner ska vara skyldiga att konsultera Sametinget innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. I vissa fall ska konsultation även genomföras med en sameby eller en samisk organisation. Domstolar och vissa förvaltningsmyndigheter är inte skyldiga att konsultera. Från konsultationsplikten undantas vissa ärendetyper och även vissa andra särskilt angivna fall.

Den nya lagen och vissa relaterade lagändringar i sametingslagen (1992:1433) och lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Återkallelse av proposition En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Regeringen återkallar propositionen 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Remiss av utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Lagrådsremiss (1 st)

  • En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

    I lagrådsremissen föreslår regeringen att en ny lag införs om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna. Syftet med konsultationer är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

Proposition (2 st)

Laddar...