Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Konsultation i frågor som rör det samiska folket Ds 2017:43

Publicerad

I promemorian föreslås att en ny och särskild ordning ska införas för konsultation i frågor av särskild betydelse för samerna.

Ladda ner:

Reglerna föreslås bli införda som en ny lag om konsultation i frågor
som rör det samiska folket. Konsultationsordningen föreslås gälla
utöver annan samrådsskyldighet enligt gällande lagstiftning. Syftet
är att främja och stärka det samiska folkets inflytande över dess
egna angelägenheter i beslutsprocesser.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Remiss av utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Lagrådsremiss (1 st)

  • En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

    I lagrådsremissen föreslår regeringen att en ny lag införs om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna. Syftet med konsultationer är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

Proposition (2 st)

Alternativt format

Om du vill ha detta material i ett alternativt format ring Regeringskansliets växel 08-405 10 00 och fråga efter enheten för diskrimineringsfrågor.

Laddar...