Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Diarienummer: Ku2019/01308/RS

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen till utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. Övriga yttranden finns tillgängliga på departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista svarsdag att svara på remissen var den 30 september 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...