Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Kulturdepartementet

En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Prop. 2021/22:19

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen att en ny lag införs om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna. Syftet med konsultationer är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

Ladda ner:

Förslaget innebär att:

  • regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter och i ett senare skede regioner och kommuner, ska vara skyldiga att konsultera Sametinget innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna,
  • i vissa fall ska konsultation även genomföras med en sameby eller en samisk organisation,
  • domstolar och vissa förvaltningsmyndigheter inte är skyldiga att konsultera, samt att 
  • vissa ärendetyper och även vissa andra särskilt angivna fall undantas från konsultationsplikten.

Den nya lagen och vissa relaterade lagändringar i sametingslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.

Regioner och kommuner ansluts till konsultationsordningen vilket föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Remiss av utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Lagrådsremiss (1 st)

  • En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

    I lagrådsremissen föreslår regeringen att en ny lag införs om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna. Syftet med konsultationer är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

Proposition (2 st)

Laddar...