Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda Prop. 2020/21:85

Publicerad

Regeringen föreslår utökade möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som har dömts till skyddstillsyn.

Ladda ner:

Förslagen innebär bland annat att skyddstillsynen ska vara förenad med övervakning under hela prövotiden om inte annat beslutas och att möjligheten att föreskriva villkor om var den dömde ska vistas eller inte får vistas görs tydligare. Det föreslås även att Kriminalvården ska kunna fatta beslut om elektronisk övervakning av den dömde för att kontrollera att en föreskrift följs.

Vidare föreslår regeringen att Kriminalvården, i stället för övervakningsnämnden, ska ges rätt att meddela beslut om övervakning, föreskrifter den dömde ska följa och åtgärder vid misskötsamhet. Förslaget syftar till att främja snabbhet och flexibilitet i beslutsfattandet.

Dessutom lämnas förslag som syftar till att ytterligare stärka möjligheterna för Kriminalvården att vidta kontrollåtgärder avseende dem som villkorligt frigetts från ett fängelsestraff. Förslagen innebär att möjligheten att föreskriva villkor om var den villkorligt frigivne ska vistas eller inte får vistas görs tydligare. Det föreslås också ökade möjligheter för Kriminalvården att fatta beslut om elektronisk övervakning av den villkorligt frigivne.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda

    I promemorian lämnas förslag som syftar till att stärka möjligheterna att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som har dömts till skyddstillsyn. Förslagen innebär bl.a. att övervakningstiden förlängs och att möjligheten att föreskriva villkor om var den dömde ska vistas eller inte får vistas görs tydligare. Vidare föreslås att Kriminalvården ska kunna fatta beslut om elektronisk övervakning av den dömde för att kontrollera att en föreskrift följs.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...