Rättsliga dokument, Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning Diarienummer: Prop. 2020/21:123

Publicerad

Propositionen innehåller förslag till ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Det föreslås att arbete i form av beredskap och övning i en anställning som deltidsbrandman i en kommunal organisation för räddningstjänst ska undantas vid beräkning av arbetslöshetsersättning.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 31 maj 2021.