Proposition från Finansdepartementet

Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt Prop. 2021/22:110

Publicerad

I propositionen föreslås att omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt höjs från dagens 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår.

Ladda ner:

Förslaget medför att företag med en omsättning på högst
80 000 kronor inte längre behöver vara registrerade till och deklarera
mervärdesskatt. Förslaget syftar till att förenkla för mindre företag och
andra aktörer med liten verksamhet. Förslaget medför ändringar i
mervärdesskattelagen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut