Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat Prop. 2021/22:178

Publicerad

Regeringen lämnar i propositionen förslag som ska stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och socialtjänstlagen.

Ladda ner:

Om vård har beslutats med stöd av LVU föreslår regeringen att socialnämnden inte får besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.

Regeringen föreslår:

  • att när barnet har varit placerat i samma familjehem under två år ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden
  • att när vården enligt LVU upphör ska socialnämnden följa upp situationen för den som är under 18 år
  • att när socialnämnden prövar om vård enligt LVU ska upphöra ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka
    om flyttningsförbud. När ett barn är placerad i ett enskilt hem enligt socialtjänstlagen och vårdnadshavaren eller den unge, om han eller hon har fyllt 15 år, begär att vården ska upphöra, ska socialnämnden också särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud
  • att det ska införas en möjlighet för socialnämnden att besluta att en vårdnadshavare eller förälder till ett barn som vårdas enligt LVU ska uppmanas att lämna drogtest inför umgänge
  • att det ska införas en möjlighet för socialnämnden att besluta att en vårdnadshavare ska uppmanas att lämna drogtest inför prövningen av om vård enligt LVU ska upphöra.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

    Den 10 mars presenterades förslagen i utredningsuppdraget Lex lilla hjärtat, som handlar om att stärka principen om barnets bästa i samband med upphörande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...