Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag Prop. 2023/24:91

Publicerad

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 aviserat att en kompensation bör ges till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för att ta del av det förhöjda grundavdraget. I denna proposition finns de regler avseende en sådan kompensation som föreslås genomföras i lag.

Ladda ner:

Lagförslaget innehåller dels en bestämmelse om att
kompensationen ska vara skattefri, dels de bestämmelser som ska gälla för
handläggning och övrigt förfarande för kompensationen. Skatteverket
föreslås vara handläggande myndighet för kompensationen, vilken
föreslås tillgodoräknas mottagarna genom kreditering på skattekontot.

De nya bestämmelserna om kompensation föreslås träda i kraft den
1 juli 2024.

Propositionen innehåller även förslag om att senarelägga ikraftträdandet
av den av riksdagen beslutade höjningen av åldersgränsen för rätt till det
förhöjda grundavdraget till 67 år. Förslaget innebär att höjningen av
åldersgränsen i inkomstskattelagen (1999:1229) för rätt till det förhöjda
grundavdraget skjuts upp från den 1 januari 2026 till den 1 januari 2027.

Laddar...