Hoppa till huvudinnehåll

Strategisk exportkontroll 2005 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2005/06:114

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken avseende krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2005. Skrivelsen innehåller också en redovisning av den faktiska exporten av krigsmateriel under år 2005. Därtill beskrivs det samarbete som pågår inom EU och andra internationella fora om frågor rörande strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.
Laddar...