Action plan for combating men's violence against women, violence and oppression ID-nummer: Skr. 2007/08:39

Ladda ner:

Engelsk översättning av regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.