Skrivelse från Utbildningsdepartementet

Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007-2010 Skr. 2011/12:174

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen genomförde under mandatperioden 20072010 den resursmässigt största satsningen för ökad jämställdhet någonsin i Sverige. Under perioden tillfördes medel för jämställdhetspolitiken med 1,6 miljarder kronor. Detta innebar en tiodubbling av resurserna till jämställdhetspolitiken jämfört med tidigare år.