Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Kulturdepartementet

Riksrevisionens rapport om hur Diskrimineringsombudsmannen kan bedriva ett effektivare arbete mot diskriminering Skr. 2011/12:177

Publicerad Uppdaterad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser Riksrevisionen har gjort i rapporten DO och diskrimineringsfrågorna (RiR 2012:3).

Ladda ner:

Regeringen instämmer i huvudsak i Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Regeringen har redan vidtagit olika åtgärder i linje med Riksrevisionens rekommendationer.

Regeringen fortsätter också att följa Diskrimineringsombudsmannens interna arbete med att utveckla kvaliteten och effektiviteten i sin verksamhet.

Diskrimineringsombudsmannen har genomfört flera åtgärder i den riktning som Riksrevisionen rekommenderar. Mot denna bakgrund har regeringen inte för avsikt att vidta några särskilda åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Laddar...