Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB Skr. 2014/15:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Swedfund International AB – Är finansieringen av bolaget effektiv för staten? (RiR 2014:16)

Regeringen instämmer i delar av det som Riksrevisionen framhållit när det gäller behovet av att i samband med kapitalbehovsanalyser för Swedfund International AB ta fram underlag för att pröva olika finansieringsformer. Åtgärder på detta område har också redan vidtagits. Även arbetet med att ta fram beslutsunderlag kan utvecklas ytterligare för att göra analysen mer fullständig.

Regeringen instämmer vidare i Riksrevisionens bedömning att förbättringar har skett på de områden som de centrala rekommendationerna avsåg i den granskning av Swedfund som myndigheten gjorde 2009.

Regeringen anser med detta att granskningsrapporten är slutbehandlad.

Laddar...