Skrivelse från Utrikesdepartementet

Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet Skr. 2014/15:59

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om regeringen och Exportkreditnämnden har skapat goda förutsättningar för effektivitet i exportgarantisystemet. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Exportkreditnämnden. I skrivelsen går regeringen igenom rapporten och redovisar vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas inom området. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.