Skrivelse från Justitiedepartementet

2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2015/16:74

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll under tiden från och med den 1 juli 2014 till och med den 30 juni 2015 och för utvecklingen av den internationella terrorismen under samma period.

Regeringen har under den aktuella perioden fattat ett beslut med stöd av lagen. Beslutet innebar avslag på överklagande av beslut om utvisning.