Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet Skr. 2015/16:164

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten It-relaterad brottslighet – polis och åklagare kan bli effektivare (RiR 2015:21).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har beredskap för att ändamålsenligt och effektivt handlägga och utreda it-relaterade brott. I rapporten lämnas ett antal rekommendationer till myndigheterna. Granskningen har även omfattat regeringen men Riksrevisionen har inte lämnat några rekommendationer till regeringen.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Laddar...