Skrivelse från Utbildningsdepartementet

Riksrevisionens rapport om lärosätenas lokalförsörjning Skr. 2018/19:21

Publicerad

Riksrevisionen har granskat lärosätenas lokalförsörjning, regeringens styrning av lärosätenas lokalförsörjning och Akademiska Hus AB:s arbete med att tillhandahålla lokaler för lärosätena.

Ladda ner: