Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevionens rapport om statens arbete för attförhindra och hantera kärntekniska olyckor Skr. 2019/20:93

Publicerad

Riksrevisionen har granskat om regeringens och ansvariga myndigheters arbete med säkerheten för kärnteknisk verksamhet är tillfredställande.

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att säkerhetsarbetet till stora delar bedrivs på ett ändamålsenligt sätt men att det i väsentliga delar finns brister och att statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor därmed inte är helt tillfredställande.

Regeringen anser att Sverige, genom såväl specifik beredskap för kärntekniska olyckor som generell beredskap för andra allvarliga olyckor och kriser, har en god kärnenergiberedskap. Regeringen delar dock Riksrevisionens bedömning att det finns vissa brister och avser därför bl.a. att vidta åtgärder för att berörda aktörer ska ges bättre förutsättningar för effektiv samverkan inom området.

Regeringen anser att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad i och med skrivelsen.

Laddar...