Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Utbildningsdepartementet

Riksrevisionens rapport om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor Skr. 2020/21:213

Publicerad

Skrivelsen innehåller regeringens bedömning med anledning av Riksrevisionens rapport Riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor – regeringens styrning genom utformning och uppföljning (RiR 2021:1).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning av riktade utbyggnadsuppdrag till lärosäten på ett effektivt sätt bidrar till bättre kompetensförsörjning inom bristyrken. Riksrevisionens övergripande slutsats är att den inte har bidragit till någon avsevärd ökning av högskoleutbildade inom bristyrken. Riksrevisionen rekommenderar bland annat regeringen att göra en samlad måluppfyllelseanalys och att förtydliga utbyggnadsuppdrag riktade mot samhällsbyggnad. Regeringen rekommenderas också att överväga att vid nya uppdrag bland annat ange mål för antal examina.

Riksdagsbehandling av skrivelsen

Skrivelsen är nu är beslutad av Riksdagen.

Laddar...