Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2021 Skr.2021/22:87

Publicerad

I skrivelsen redogörs för verksamheten i Internationella valutafonden (IMF) 2021 och regeringens prioriteringar för arbetet i institutionen.

Ladda ner:

Skrivelsen behandlar IMF:s övergripande bedömning och policy­rekommendationer gällande den internationella utvecklingen. Vidare beskrivs institutionens arbete med övervakning, utlåning och kapacitets­utveckling för att främja ekonomisk utveckling och finansiell stabilitet. Även IMF:s resurssituation samt frågor om medlemsländernas inflytande i och styrning av institutionen behandlas i skrivelsen. Avslut­ningsvis redogörs för viktiga framtida frågor för institutionens verk­samhet.

 

Laddar...