Skrivelse från Finansdepartementet

Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt regionala utvecklings- och investeringsbanker 2021 och 2022 Skr. 2022/23:51

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen verksamheten under 2021 och 2022 i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Europeiska investeringsbanken, Internationella valutafonden, Nordiska investeringsbanken och Världsbanksgruppen.

Ladda ner:

I skrivelsen redogörs för den globala ekonomiska och finansiella utvecklingen, med fokus på Sverige och euroområdet. Skrivelsen behandlar de internationella finansiella institutionernas insatser för att främja finansiell och monetär stabilitet och institutionernas resurssituation. Vidare behandlas institutionernas arbete med miljö, klimat, energi och jämställdhet, styrnings- och inflytandefrågor, samt viktiga framtida frågor i institutionerna.