Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om kontrollen av subventionerade anställningar 2023/24:82

Publicerad

Skrivelsen innehåller regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport Subventionerade anställningar – att motverka fel i ett system med allvarliga risker (RiR 2023:17).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande bedömning är att kontrollen av de
subventionerade anställningarna, trots att förbättringar har gjorts, inte är
effektiv. Riksrevisionen bedömer att regeringen har utformat de subventionerade anställningarna på ett sätt som medför risker för
missbruk, särskilt när det gäller nystartsjobben.

Arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott
riktade mot det offentliga är högt prioriterat av regeringen. Riksrevisionens
granskning är ett viktigt bidrag till detta arbete.

Regeringen kommer att fortsätta arbetet för att minska felaktiga
utbetalningar och vid behov vidta ytterligare åtgärder.

Laddar...