Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Medborgarnas erfarenheter SOU 1999:113

Publicerad · Uppdaterad

Det här är en av tretton böcker där drygt ett hundra forskare inom samhällsvetenskap och humaniora belyser olika aspekter av den svenska folkstyrelsens utveckling.

Ladda ner:

Ett av Demokratiutredningens uppdrag är att summera och värdera de senaste årens demokratiutredningar och demokratiforskning, ett annat att stimulera det offentliga samtalet om demokratin. Av de skälen har redan åtskilliga demokratiforskare
medverkat på utredningens temaseminarier runt om i landet liksom i flera av utredningens debattorienterade småskrifter. Av de skälen har också den
här boken kommit till.