Framtidens miljö - allas vårt ansvar. Betänkande från Miljömålskommittén SOU 2000:52