Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Högskolans styrning - en utvärdering SOU 2000:82

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har studerat högskolans utveckling under det nya styrsystemet som infördes 1993 och kommit med förslag till förändringar Utredningens huvuduppgift har gällt mål, ersättningsnivåer och resurstilldelningssystem för både den grundläggande högskoleutbildningen, forskarutbildningen och forskningen.