Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Hotet från vänster. Säkerhetstjänsternas övervakning av kommunister, anarkister m.m. 1965-2002. SOU 2002:91

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner: