Statlig skog och skyddad mark ID-nummer: SOU 2002:40