Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Ett utvidgat skydd mot diskriminering SOU 2002:43

Publicerad · Uppdaterad

Betänkande från Utredningen om ett vidgat skydd mot diskriminering.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ett utvidgat skydd mot diskriminering

    Propositionen innehåller förslag till en ny lag om förbud mot diskriminering och förslag till ändringar i 1999 års arbetsrättsliga lagar med förbud mot diskriminering.