Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Försvarets radioanstalt - en översyn SOU 2003:30

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Försvarets radioanstalt (FRA) är en självständig myndighet som genomför såväl militär som civil signalspaning enligt den inriktning som regeringen, Försvarsmakten och andra uppdragsgivare anger. Signalspaningen innebär att registrera radiosignaler för att hämta in underrättelseinformation om yttre hot mot landet. Utredningsuppdraget har syftat till att mot bakgrund av de omfattande säkerhetspolitiska förändringarna under senare år granska verksamheten vid FRA.
Laddar...