Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter ID-nummer: SOU 2004:22