Krav på kassaregister - Effektivare utredning av ekobrott ID-nummer: SOU 2005:35

Ladda ner:

2004 års skattekontrollutredning lämnar i betänkandet förslag om krav på certifierade kassaregister i kontantbranscherna och ökade befogenheter för skattekontroll. Utredningen föreslår också åtgärder för att effektivisera skattebrottsenheternas verksamhet.