En bättre tillsyn av missbrukarvården SOU 2006:57

Ladda ner:

Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten har fått i uppdrag att i ett delbetänkande analysera behovet av förstärkt tillsyn när det gäller tvångsvård för personer med missbruk. I betänkandet behandlas dock tillsynen över socialtjänstens arbete med personer med missbruk i ett bredare perspektiv. Utredningen föreslår en förstärkning av tillsynen inom ramen för länsstyrelsernas och Socialstyrelsens nuvarande ansvar i form av cirka 30 nya tjänster för tillsyn över missbrukarvården. De ökade resurserna ska användas för att åstadkomma en operativ och mer aktiv tillsyn inom missbruksområdet. När det gäller tvångsvård av personer med missbruk finns det särskilda skäl för en mer omfattande tillsyn av enskilda ärenden än på andra områden inom socialtjänsten. Utredningen föreslår därför ett förtydligande av länsstyrelsernas tillsynsuppdrag i Socialtjänstlagen.