Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Sanktionsavgift i stället för straff - områdena livsmedel, foder och djurskydd SOU 2006:58

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkande av Sanktionsavgiftsutredningen.